SWEFT

Winners 2021
Women: Sofie Magnusson
Men: Alexander Alenbring
Men Senior: Rickard Bråthe
Women Sr: Irene Mårtensson

Second place 2021
Men: Edvin Johannesson
Women: Pernilla Nordgren
Women Sr: Caisa Edvinges
Men Senior: Niclas Nyberg

Third place 2021
Women: Yasmine Hollsten
Men: Tommy Svensson
Men Sr: Nicklas Karlsson
Women Sr: Caisa Edvinges

Junior 2021
One Junior member played.
Walter Wingh, 14y.

Swedish Footgolf Tour 2021


🇬🇧 English summary of the following information can be found at the end 🇬🇧


Just nu har vi för 2021 en tour på 10 tävlingar planerade. På grund av covid så kan schemat komma att ändras, och tävlingar skjutas upp, ställas in eller tillkomma.


Nytt för denna säsong är en “early bird”-rabatt på de flesta tävlingar om man anmäler sig cirka en vecka innan anmälningstiden går ut. Se exakta tider och priser på respektive tävling i BlueGolf.


I alla SWEFT-tävlingar finns följande kategorier om minst 3 spelare registrerar sig:


  • Herrar (alla)

  • Damer (alla)

  • Herrar 46+

  • Damer 46+

  • Pojkar (12-16 år)

  • Flickor (12-16 år)


OBS: Anmälan till pojk/flickklass sker via e-post till tournaments@footgolfsweden.com istället för BlueGolf.


Resultaten för pojkar/flickor och 46+ räknas samtidigt i respektive huvudklass. Exempel: Alla damer kommer att få en ranking i damklassen, och beroende på ålder även en ranking i flickor eller 46+.


Någon som spelar i en av ålderskategorierna kan alltså vinna en tävling i både sin ålderskategori och i huvudkategorin.

För att en kategori ska räknas krävs att det är minst 3 spelare anmälda. Om färre är anmälda så delas inga priser/pengar/pokaler/poäng ut i den kategorin.


För SWEFT-kategorier med prispengar så kan spelare som hamnar på prisposition i både huvudklassen och åldersklassen bara vinna pengar från en av dessa - den med den högsta summan.

Den lägre summan delas i två lika stora delar och skapar nya prispositioner i både huvudklassen och åldersklassen. Denna procedur upprepas i fallande positionsordning tills det inte längre finns några spelare på dubbla prispositioner, alla pengar har delats ut, eller det inte finns några fler spelare i kategorin (isåfall återgår överskottet till arrangören). Vid delade positioner utan särspel så delas eventuella prispengar.


Kategorierna i SWEFT skiljer sig i vissa fall från de kategorier som finns i FIFG. För tävlingar som ingår i både SWEFT och FIFG så kommer man alltså tävla i både FIFGs kategorier samt i SWEFTs kategorier och få rankingpoäng i respektive system.


För att delta i SWEFT-tävlingar så krävs ingen form av medlemskap eller licens. Däremot krävs medlemskap i Footgolf Sweden för att komma med på rankingen. Om man blir medlem efter att redan ha spelat tävlingar så får man bara tillgodoräkna sig den senaste tävlingen man spelade.


SWEFT-ranking kommer i största möjliga mån användas som kval till framtida landslagsevenemang.
Kvalregler finner du under fliken
Documents. Kvalregler.


För att delta i tävlingar som även ingår på FIFG World Tour krävs en World Tour-licens på cirka 200 kr som måste betalas i samband med registreringen till tävlingen.


Rankingen baseras på de 5 bästa tävlingarna under de senaste 12 månaderna (från och med 2021).

Till skillnad från tidigare år så kommer poängen enbart baseras på antalet deltagare i kategorin vid anmälningstidens slut (tävlingarna har ingen förutbestämd viktning).

Poängen ges ut enligt tabellerna här nedan. För kategorier med fler än 35 deltagare gäller samma poäng som vid 35 deltagare. Kategorier med färre än 3 deltagare ger inga poäng.


Vid slutet av säsongen kommer en vinnare i respektive kategori koras.

Poängtabeller

3 till 13 spelare

14 till 23 spelare

24 eller fler spelare

🇬🇧Swedish Footgolf Tour 2021 🇬🇧

The tour currently consists of 10 tournaments. Due to covid, the schedule can be amended at any time and tournaments can be added, moved or cancelled.

SWEFT has the following categories: Men, Women, Men 46+, Women 46+, Boys, Girls. A category is valid if at least 3 people sign up.

Players in the junior and senior categories will also participate in the main category.

Each category has a separate ranking, and points are awarded depending on how many players are registered. The tables can be found above.

The five best tournaments during the last 12 months for each player are counted towards the ranking. After the season, a winner for each category will be celebrated.

The SWEFT categories/ranking is in addition to the regular FIFG ranking/categories.

SWEFT ranking will be used a far as possible to qualify for the national team.

SWEFT Calendars